Våra tjänster

Bussar

Kontakt: Peter Carlson
0142-20035
peter@svekyl.se

Transportkyla

Kontakt: Göran Johansson
0142-20035

a

Marint

Kontakt: Peter Carlson
0142-20035
boss@svekyl.se

Sjöfartsverket är en av våra största kunder inom båt/marint.

Special/Övrigt

Kontakt: Peter Carlson
0142-20035
boss@svekyl.se
Vi har lång erfarenhet av olika specialuppdrag till t.ex. gruvindustrin och rymdteleskop.
Vid frågor kring våra övriga tjänster, luftvärmepumpar, specialanläggningar m.m.

a

Kontakta oss gärna

Telefon: 0142-200 35
Fax: 0142-208 90
Mobil:070-646 89 95 ( Peter)
Mobil: 070-220 35 91 (Göran)

Mobil:070-220 35 93 (Jonas)
boss@svekyl.se
peter@svekyl.se